Zajmujemy się rejestracją, utrzymaniem i ochroną praw własności intelektualnej. PATENTY, WZORY UŻYTKOWE I PRZEMYSŁOWE, ZNAKI TOWAROWE nie stanowią dla nas tajemnic. Współpracujemy z Urzędem Patentowym RP, urzędami międzynarodowymi, EU IPO, WIPO, stajemy przed sądami i organami administracji państwowej, bronimy praw naszych klientów wobec innych podmiotów działających na rynku. Wiemy jak implementować prawo własności przemysłowej, prawodawstwo UE oraz konwencje międzynarodowe dotyczące własności intelektualnej. Zajmujemy się doradztwem dla biznesu w zakresie stosowania praw własności intelektualnej oraz w zakresie zarządzania tymi prawami. Krótko mówiąc, jesteśmy kancelarią prawno-patentową, działającą na rzecz twórców przedmiotów podlegających ochronie IP, działających na rynku podmiotów lokalnych i na arenie międzynarodowej. W obsłudze klientów, gdy trzeba, posługujemy się angielskim i rosyjskim, tak samo jak polskim. With us you may successfully transact any business related to the Intellectual Property rights protection in fluent English. International IP registrations and maintenance, annuity payments, or, if it comes to it, litigations will be carried out in a professional and down-to-earth manner. По всем вопросам защиты интеллектуальной собственности, если необходимо, мы можем успешно работать также на русском языке, всегда профессионально и без ненужных осложнений. Obsługujemy głównie klientów prawobrzeżnej Warszawy i z pobliskich miast po prawej stronie Wisły. Pracujemy w godzinach dogodnych dla klienta, także dlatego że jesteśmy sprawni online. Na pytania odpowiadamy natychmiast, zgłoszeń dokonujemy niezwłocznie, dotrzymujemy terminów i nie szalejemy z opłatami. Naszym atutem jest elastyczność działania właściwa dla dobrych mniejszych firm.

IP Solutions Защита интеллектуальной собственности

Adres:
Gnieźnieńska 7B
05-120 Legionowo

Tel.: +48502751105
E-mail: mailbox@rhsawicki.eu
NIP: 522-244-05-64

 • Adres WWW: www.rhsawicki.eu
 • BBS RH Sawicki

  Adres:
  BBS RH SAWICKI OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
  Gnieźnieńska 7B
  05-120 Legionowo - Polska

  Tel.: +4822 3812376

  Formularz kontaktowy

   _______  _____  _ _   _______ 
   |__  __| |_  _| | || |  |__  __|
    | |   | |  | || |_   | |  
    | |   | |  |__  _|  | |  
    | |   _| |_   | |   | |  
    |_|  |_____|  |_|   |_|