BBS RH Sawicki Ochrona Własności Intelektualnej

BBS RH Sawicki Ochrona Własności Intelektualnej

Intro


Zajmujemy się ochroną praw własności intelektualnej, na wszystkich poziomach. Rejestrujemy, utrzymujemy i chronimy patenty, wzory użytkowe i przemysłowe, znaki towarowe, w Polsce i ponad granicami. W imieniu naszych Klientów stajemy przed Urzędem Patentowym RP, organizacjami międzynarodowymi (EU IPO, WIPO), sądami. Zajmujemy się obrotem prawami własności intelektualnej i doradztwem dla biznesu w kontekście korzystania z praw własności intelektualnej. Krótko mówiąc jesteśmy kancelarią prawno-patentową, która wie jak implementować ustawę Prawo Własności Przemysłowej, rozumie potrzeby przedsiębiorcy i każdego innego użytkownika własności intelektualnej. Działamy profesjonalnie i szybko. Obsługujemy najczęściej prawobrzeżną Warszawę i klientów w pobliskich miastach po prawej stronie Wisły, ale także klientów międzynarodowych. Po angielsku lub po rosyjsku tak samo jak po polsku. With us you may professionally transact any business related to the Intellectual Property protection in native English. По вопросам интеллектуальной собственности мы свободно общаемся и профессионально работаем также на русском языке. Jesteśmy do dyspozycji w godzinach wygodnych dla klienta. Szczególnie sprawnie funkcjonujemy online. Na zapytania odpowiadamy natychmiast, zgłoszenia składamy bez zwłoki, dotrzymujemy terminów i nie szalejemy w kwestii opłat.

Ochrona Własności Intelektualnej BBS RH Sawicki


Adres: Gnieźnieńska 7b05-120 Legionowo

Tel: +48 22 381 2376

NIP: 522-244-05-64

Ochrona Własności Intelektualnej BBS RH Sawicki


BBS RH Sawicki Ochrona Własności Intelektualnej

Adres: Gnieźnieńska 7b

05-120 Legionowo

Telefon: +48 502 751105

Lokalizacja


Formularz kontaktowy


 _____   ___   _____   ___  
 / ___||  / _ \\  / ___||  / _ \\ 
| // __  / //\ \\ | // __  | / \ || 
| \\_\ || | ___ ||| \\_\ || | \_/ || 
 \____// |_|| |_|| \____//  \___// 
 `---`  `-`  `-`  `---`   `---`